Om företaget

Medlem i EIO, Elektriska Installatörs Organisationen.

Bodetta El

Bodetta El drivs av mig, Mats Johansson. Jag har två medarbetare, Tim Jensen, Tobias Näslund och min fru Maria hjälper mig med bokföringen.

Utbildning och erfarenheter

Jag utbildade mig till elektriker i Karlstad, en utbildning som pågick i 2 år och som följdes av praktik. Efter att jag hade gjort min militärtjänst fick jag anställning hos Elektromateriel i Karlstad. Där arbetade jag i 8 år men hade hela tiden funderingar på att starta eget. Hösten 1979 påbörjade jag en utbildning som skulle ge mig behörighet och under våren 1980 var jag klar och Bodetta El startades direkt efter utbildningens slut. Under åren som har gått har jag varit mån om att hålla mig à jour med nyheter inom branschen och har därför vidareutbildat mig genom olika kurser.

Mina kunder

Min målgrupp är privatpersoner och företag. Jag vill vara tillhanda för kunder runt omkring min hemort, Bodetta i Kil, men kundkretsen har ökat betydligt och sträckt sig längre och längre från orten där jag bor.