Tips för självhjälp

Här kommer några av mina tips för självhjälp

Jordfelsbrytaren slår ut

Problem:

Jordfelsbrytaren slår ut strömmen i huset.

Svar:

  1. Skruva ur alla säkringar / slå av automatsäkringarna.
  2. Slå på jordfelsbrytaren igen.
  3. Börja skruva i säkringarna igen tills jordfelsbrytaren bryter.
  4. Nu kan resterande säkringar återställas.
  5. Dra ur alla stickproppar (även de som sitter på utsidan huset) för den grupp som orsakade felet t.ex. vardagsrummet.
  6. Återställ nu den sista säkringen.
  7. Sedan är det bara att lokalisera vilken apparat som orsakat felet.
  8. Återstår problemet kontakta mig.

Mystiskt beteende på belysningen

Problem:

Lampan i rummet lyser svagt men när jag slår på spisen tänds den? Vad gör jag?

Svar:

Byt ut alla tre huvudsäkringarna, någon av dem är trasig fastän “ögat” sitter kvar. Återstår problemet kontakta mig.

Fler tips?

Har du fler problem som jag kan ge tips på? Hör gärna av dig!